Rinkon O Firmie
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Zakres Us??ug
sieci grawitacyjne wraz z przepompowniami
sieci kanalizacyjne t??oczne
sieci kanalizacyjne deszczowe
sieci wodoci?gowe
instalacje wodno-kanalizacyjne
wynajem sprz?tu budowlanego

O Firmie

RINKON to marka ??wiadcz?ca wysokiej jako??ci us??ugi w bran??y wodno - kanalizacyjnej .

 

Przez ca??y okres dzia??alno??ci firma RINKON zrealizowa??a szereg inwestycji dla instytucji pa??stwowych, samorz?d??w miejskich i gminnych oraz inwestor??w prywatnych. Inwestycje te wymaga??y ??cis??ego przestrzegania europejskich procedur w zakresie wykonawstwa rob??t, pomiar??w , odbior??w technicznych.

 

Firma zatrudnia in??ynier??w posiadaj?cych uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych i sanitarnych oraz wykwalifikowanych monter??w zewn?trznych sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych.

Us??ugi nasze realizujemy kompleksowo. Posiadamy dobrze zorganizowane zaplecze techniczne i magazynowe, wyposa??one w ??rodki transportowe oraz specjalistyczny sprz?t mechaniczny.

Gwarantujemy Naszym Klientom wysok? jako??? ??wiadczonych us??ug. Dowodem satysfakcji Naszych Klient??w s? otrzymane przez nasz? firm? liczne listy referencyjne.

 

ZAPRASZAMY DO WSP???PRACY

 

 

mob. 605 54 54 45

Skontaktuj się z Nami
RINKON
ul. Graniczna 7G
09-407 Płock
Zobacz nasze realizacje
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wykonanymi przez nas pracami

Aktualności

2017-01-31

Monta?? separator??w kolaescencyjnych zintegorwanych z osadnikami DN1500

 

 

Czytaj Całość
2015-09-03

Uzyskanie Certyfikatu CERTYFIKAT WIARYGODNO??CI BIZNESOWEJ ZA ROK 2014 .

Czytaj Całość
2015-04-22

Podpisanie umowy na budow drogi S8 Mzenin-Je??ewo

Czytaj Całość
Projekt i wykonanie strony internetowej Webstorm
Copyrights RINKON